Lakning

Temperatur på lakningsvatten

Tillsätt 76° vatten på bädden.

Lakningshastighet

Lakningshastigheten påverkar också utbytet. Vilken lakhastighet du skall ha beror på ditt lakkärls area på falskbotten. Formeln ser ut så här (om du har ett runt kärl):

0,075 * r * r * pi = lakhastighet/minut

Säg att du har ett runt kärl med en diameter på 3 dm och därmed en radie på 1,5 dm. Då blir resultatet följande:

0,075 * 1,5 * 1,5 * 3,14 =  0,53 l/minut 

Källa: http://fearwolf.blogspot.se/2013/10/bryggning-tips-for-att-hoja-effektiviten.html

Sidebar