Vattenbehandling

Gävles vatten

kalcium (Ca) 55 ppm

Magnesium (mg)   4,4 ppm

Sodium (Na-Natrium?)   26 ppm

Klorid (Cl) 36 ppm

Sulfat (SO4) 23 ppm

Bikarbonat (HCO3) 180 ppm

 

PH bör vara 5,1-5,5 i mäsken och 5,4-5,8 i rumstemperatur.

Vattenegenskaper

Kalcium (Ca) = Bör vara 50-150 ppm

Om Kalcium är över 100 faller jästen lättare till botten. Kalcium bestämmer tillsammans med Magnesium om vattnet är hårt eller mjukt.

Magnesium (Mg) = Bör ligga på 10-30 ppm

Mer än 50 ppm Magnesium kan ge en sur och bitter smak. Fungerar som näring för jästen. Bestämmer tillsammans med Kalcium om vattnet är hårt eller mjukt.

Bikarbonat (HCO3)

 • 0-50 ppm till öl baserat enbart på Pale mall, basmalt.
 • 50-150 ppm till öl som är amberfärgat och har toasted malt.
 • 150-250 ppm för mörka öl med rostad malt.

Sulfat (SO4) = Mer sulfat framhäver humlen. Aldrig mer än 9:1 mot Klorid.

 • 50-150 ppm för normala bitter beers.
 • 150 – 350 ppm för väldigt bitter beers.

Klorid (Cl) = Mer klorid framhäver maltsmaken. Aldrig mer än 9:1 mot sulfat

Rekomenderat värde är mellan 0-250 ppm.

Verktyg för att ändra vattenvärden

Sänka PH

 • Kalciumsulfat (CaSO4)
 • Kalciumklorid (CaCl2)
 • Magnesiumsulfat (MgSO4)

Höja PH

 • Släckt kalk (slaked lime, Ca(OH)2)
 • Bikarbonat (Baking soda, NaHCO3)
 • Kalciumkarbonat (Chalk, CaCO3)

 

Ta bort 0,2 i PH för mäskvärdet i excelarket  Ez-water för att få ett korrekt värde för PH i mäsken.

Tillsatserna kan hällas i mäskkärlet innan vatten och malt tillkommit samt i koket. Se excelarket Ez-water.

Sidebar